Puoliautomaattiset koneet

Valmistamme myös puoliautomaattisia koneita.

Valmistamme myös puoliautomaattisia koneita. Nämä ovat koneita tai laitteistoja, jotka tekevät työn muuten automaattisesti, mutta vaativat käyttäjää tekemään joitakin toimenpiteitä jokaista käsiteltyä kappaletta kohden. Tällaiset koneet tekevät yleensä jonkun pienen työvaiheen tuotteen koko valmistusprosessissa ja nostavat yksittäisen työntekijän tehokkuutta merkittävästi koneeseen investoituun summaan verrattuna. Yleensä vastaava työ on tehty aikaisemmin täysin käsin huomattavasti hitaammin.

Nämä koneet voidaan suunnitella liitettäväksi myöhemmin esim. osaksi robottisolua tai täysin automatisoitua tuotantoyksikköä, mikäli automatisaatioastetta halutaan myöhemmin nostaa.

Kokoonpanokone

Kokoonpanokone

 

Ruuvausasema

Ruuvausasema Ruuvausasema

Tämä kone ruuvittaa pyöröpöydälle asetetun kappaletta. Kappaleisiin ruuvataan useita kymmeniä ruuveja. Ruuvituspisteitä voidaan muuttaa kosketusnäytön kautta muokattavilla koordinaatteilla. Käyttäjä asettaa ruuvitettavan kappaleen jigiin ja poistaa valmiin kappaleen. Sen jälkeen kone käynnistetään. Pyöröpöytä kääntyy ja lukittuu, jonka jälkeen laite ruuvittaa kappaleen. Kone pitää kirjaa työn alla olevan ja edellisen tuotteen ruuvauksen tuloksista. Käyttäjä voi näin tarvittaessa korvata huonolaatuisen ruuvin, samalla kun kone käsittelee seuraavaa kappaletta.

Kierteiden avauskone

Kierteiden avauskone

Tämä kone poistaa maalauksen aikana kierteisiin päässeen maalin. Käyttäjä asettaa kappaleet pyöröpöydälle ja käynnistää koneen työkierron. Kierteiden avaus on toteutettu nopeilla kierreyksiköillä, jotka on sijoitettu pyöröpöydän asemointipaikkoihin. Lopuksi manipulaattori poistaa käsitellyt kappaleet pyöröpöydän viimeisellä paikalla.