Om företaget

IS Automation Oy

Vi tillverkar och planerar specialmaskiner enligt kundens behov och problem, också då ingen färdig lösning finns. Vi kan delta redan i planeringsskedet av en ny produkt för att möjliggöra så snabb och enkel tillverkning som möjligt av produkten, också med automatiska produktionslinjer.