Tjänster

Från planering till installation

IS Automation Oy erbjuder tjänster som också gäller leveranser av stora nyckeln-i-handen -system.

 • Kartläggning av problem
 • DFA
 • Layoutplanering
 • Modulvis planering
 • Tillverkning och anskaffningar
 • Dokumentation
 • El- och programmeringsarbeten
 • Installationer
 • Service av maskiner
 • Maskinreparationer
 • Ändringsarbeten